Ruge Ejendomme

Ruge Ejendomme

Ruge Ejendomme administrerer og udvikler ejendomme beliggende i større danske købstæder. 

Siden stiftelsen i 2009 har vi erhvervet ejendomme for 150 mio. kr., som ligger i 5 uafhængige datterselskaber til moderselskabet "Ruge Ejendomme ApS".

Selskabet er etableret af partnere, der alle har mangeårig erfaring indenfor køb, udvikling og drift af erhvervsejendomme. Vi administrerer og udvikler selv vores ejendomme, hvilket sikrer den nødvendige kvalitet i serviceringen af vores lejere og øvrige interessenter.

Ruge Ejendomme er søsterselskab til A/S Butikstorvet (CVR 27387616), med en samlet egenkapital på ca. 35 mio. kr. og en soliditet tæt på 75%.

- Ruge Ejendomme ApS - CVR nr. 28105916 -

   Ruge Ejendomme